Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

I. Definicje

§ 1

W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

"Oil Spa Konrad Jasiński" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiosny Ludów 39, 02-495 Warszawa Ursus, REGON: 146371602, NIP: 1182033559, tel. +48 567 66 02, email: sklep@oilspa.pl

„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://oilspa.pl oraz jej podstronach,

„Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Oil Spa Konrad Jasiński umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia lub internautę odwiedzającego strony Sklepu,

„Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie dziale „Definicje”.

§ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Oil Spa Konrad Jasiński wprowadza niniejszą Politykę Prywatności zwaną dalej „Polityką”.

III. Dane osobowe

§ 3

Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Oil Spa Konrad Jasiński za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Oil Spa Konrad Jasiński na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Oil Spa Konrad Jasiński, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§ 4

Administratorem danych osobowych jest Oil Spa Konrad Jasiński. Oil Spa Konrad Jasiński może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
1) świadczącym usługi:
a) pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie:

InPost S.A.
ul. Wielicka 28
BUSINESS PARK Budynek B
30-552 Kraków
NIP: 6793087624

Geis Parcel PL Sp. z o. o.
Usługi kurierske, Geis Point
Sosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków
NIP: 9591856995

b) hostingu Sklepu na rzecz Oil Spa Konrad Jasiński:

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
NIP 522-26-12-717

eTOP sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 
02-222 Warszawa 
NIP 522-25-50-755

c) operatorom płatności:                                

DialCom24 Sp. z o.o.
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 781-173-38-52

PayPro SA
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 779-236-98-87

§ 5

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Oil Spa Konrad Jasiński. Skierowanie żądania może odbyć się w formie:

a) pisemnej na adres: Oil Spa Konrad Jasiński ul. Wiosny Ludów 39, 02-495 Warszawa Ursus

b) elektronicznej na adres e-mail: sklep@oilspa.pl

Ponadto, Kupujący ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6

Oil Spa Konrad Jasiński przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, realizacji gwarancji i serwisu oferowanych produktów.
Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Oil Spa Konrad Jasiński ma prawo do kontaktu oraz wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach kulturalnych, którym Oil Spa Konrad Jasiński patronuje. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Oil Spa Konrad Jasiński mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 8

Oil Spa Konrad Jasiński stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9

Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 10

Oil Spa Konrad Jasiński może rejestrować adres IP Kupującego, pod którym będzie on korzystać ze Sklepu.

IV. Pliki cookies

§ 11

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez Oil Spa Konrad Jasiński.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) dostosowania zawartości newslettera do preferencji Kupującego;

e) wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;

f) marketingowym.

3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 12

Oil Spa Konrad Jasiński informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
Oil Spa Konrad Jasiński wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Oil Spa Konrad Jasiński, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 13

Oil Spa Konrad Jasiński informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Oil Spa Konrad Jasiński podmioty trzecie.

§ 15

Sprzedawca stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Kupującego na stronie internetowej Sklepu i nagrywanie pojedynczych sesji Kupującego w celu analizowania zachowań Kupującego w Sklepie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania ze Sklepu przez Kupujących, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Sklepu.