Ravenol Cleansynto

Podczas eksploatacji pojazdu dochodzi do tarcia między ruchomymi częściami silnika, tworząc cząsteczki zużywające się. W połączeniu z pozostałościami po spalaniu i innymi zanieczyszczeniami mają one tendencję do odkładania się. Cząsteczki sadzy i brudu powodują zatykanie filtrów, kanałów olejowych (węży i ​​dysz) oraz pomp. Powoduje to zanieczyszczenie silnika. Spada wydajność i wzrasta ryzyko awarii silnika.

Fakt ten skłonił nas do zaangażowania się w konserwację zapobiegawczą i wykorzystania naszej wiedzy specjalistycznej w opracowywaniu specjalnych środków smarnych. W tym celu z powodzeniem udoskonaliliśmy nasze standardowe receptury. Rezultatem jest jakość CleanSynto®, która wspiera trend w kierunku dłuższych okresów między wymianami oleju i spełnia stale rosnące wymagania dotyczące higieny silnika.

SYNTETYCZNY OLEJ PODSTAWOWY I SKŁADNIKI

DODATEK PREMIUM DLA DOPASOWANIA JAKOŚCI CLEANSYNTO®

POPRAWA CZYSTOŚCI SILNIKA, MAKSYMALIZACJA TRWAŁOŚCI LEPSZA ROZPROWADZALNOŚĆ ABSORBCJA OSADÓW BRUDU

Jakość CleanSynto® zmniejsza osadzanie się cząstek sadzy i brudu, dzięki czemu olej może bez przeszkód dotrzeć do ważnych punktów smarowania. W rezultacie Twój silnik pozostaje dłużej czysty. Jednocześnie wzrasta sprawność silnika i maleje ryzyko awarii silnika.

Poniżej porównanie czystości silnika